Home

PostHeaderIcon Strona Główna

Trzecia Rzeczpospolita od wielu już lat pożycza pieniądze od swoich obywateli, emitując coraz to nowe obligacje skarbowe. Podobne działania podejmowały też władze Drugiej Rzeczypospolitej, wypuszczając kilkadziesiąt serii pożyczek obligacyjnych. Polacy, kupując te papiery, działali bardzo często z pobudek patriotycznych, traktując swe wydatki jako inwestycję w dobro wspólne. Zaciągnięte wówczas zobowiązania do dnia dzisiejszego nie zostały spłacone, zaś prawa tysięcy posiadaczy przedwojennych obligacji są od lat lekceważone. W poczuciu bezsilności obligatariusze postanowili w końcu powołać Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji – Wierzycieli Skarbu Państwa.


Trwające od lat zwodzenie posiadacz obligacji i rozczarowanie wywołane istniejącym stanem rzeczy, skłoniły kilkudziesięciu posiadaczy obligacji z terenu całej Polski do powołania dnia 29.01.2005 r. Stowarzyszenia Posiadaczy Przedwojennych Obligacji – Wierzycieli Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie. Inicjatywa powołania ogólnopolskiego Stowarzyszenia zrodziła się z potrzeby wspólnej ochrony interesów obligatariuszy, od lat usiłujących uzyskać rekompensaty za przedwojenne obligacje skarbowe. Celami Stowarzyszenia jest podejmowanie działań dla uzyskania ekwiwalentu za przedwojenne obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, udzielanie pomocy i informacji członkom Stowarzyszenia w sprawach związanych z uzyskaniem ekwiwalentu za przedwojenne obligacje, prowadzenie działalności propagandowej i informacyjnej dotyczącej przedwojennych obligacji oraz ochrona równości praw członków Stowarzyszenia.

Postanowieniem Sądu Rejestrowego w Warszawie z dnia 1.04.2005 r. Stowarzyszenie wpisane zostało do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000230926 i tym samym uzyskało osobowość prawną.

Stowarzyszenie, działając w graniach obowiązującego prawa, zamierza zająć zdecydowaną postawę wobec problemu niezrealizowanych zobowiązań, zarówno na forum krajowym (działając w ramach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizacji Rewindykacyjnych), jak i międzynarodowym (na forum Groupement National de Defense des Porteurs de Titres Anciens - GNDPTA).   

Powołanie Stowarzyszenia umożliwi posiadaczom obligacji skuteczniejsze podejmowanie obrony swych praw, jak również pozwoli na wskazanie opinii publicznej żywego wciąż zagadnienia, jakim są niewykupione obligacje Drugiej Rzeczypospolitej.

Obecnie za najważniejsze Zarząd Stowarzyszenia uznaje podjecie działań zmierzających do zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich i parlamentarzystów projektem ustawy o Rekompensatach za przejęte przez państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia - projekt dostępny jako plik *.pdf tutaj: druk sejmowy numer 3789, która w karygodny sposób pozbawia obligatariuszy wszelkich praw.

 

0004
0004 0004
0016
0016 0016
0020
0020 0020
0026
0026 0026

Zmieniony (sobota, 12 września 2009 18:50)